A N U N Ţ     I M P O R T A N T

Rugam ca fiecare membru sa completeze si sa transmita on-line formularul de adeziune, Pe site-ul www.aiiro.ro la adresa aiiro.ro/membri/aderare-pf/40/. Sistemul genereaza si transmite parola de acces pentru zona accesibila membrilor care-si platesc cotizatia.
Tot pe site, la REGISTRUL REMAIIRD remaiird.aiiro.ro, rugam membrii AIIR sa se inregistreze in Registrul Electronic al Membrilor AIIR si al Inginerilor de Instalatii din Romania si Diaspora

A N U N Ţ     I M P O R T A N T

Vă reamintim că o datorie esențială a fiecărui membru al AIIR este achitarea cotizației anuale, în conformitate cu Articolul 12 din Statut. Atributele fiscale ale AIIR Filiala Banat Timișoara sunt Cont IBAN: RO51PIRB 3701 7747 1900 1000, Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF): 36952533.
Cuantumul cotizației în funcție de categoria de membru este:
- pentru membrii persoane fizice taxa de înscriere este de 50 RON și cotizația este de 100 RON pe an;
- pentru membrii persoane fizice pensionari și studenți taxa de înscriere este de 25 RON și cotizația este de 50 RON pe an;
- pentru membrii persoane juridice taxa de înscriere este de 500 RON și cotizația este de 1000 RON pe an;
Vă rugăm să ne transmiteți o confirmare prim e-mail (nicoleta_vox@yahoo.com) a plății cotizației. Odată cu această confirmare vă rugăm să ne transmiteți și adresa poștală, în vederea expedierii Revistei de Instalații.
ATENȚE: Membrii AIIR cu plata cotizației la zi beneficiază de o reducere cu 20% din prețul total al cursurilo organizate.
IMPORTANT: pentru membrii care au atestat de auditor energetic numai pentru instalații, pot urma doar cursurile modulului de constructii, fapt ce le va facilita obținerea atestatului de auditor energetic pentru clădiri specializarea construcții și instalații.
Vă reamintim că în caz contrar se pierde dreptul de a prelungi legitimația de Aei.

Președinte AIIR- Filiala Banat-Timișoara
Dr. Ing. Ioan Silviu Doboși


Curs de specialitate în vederea atestării
Auditorilor Energetici pentru clădiri
„REABILITAREA TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR EXISTENTE”
09.03.2017 - 25.03.2017


Ordinul nr. 996/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului 2237/2010


Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri

- În anexa 8 a regulamentului se găsește noul format al Registrului de Evidență a activității auditorului energetic pentru clădiri.
- Deasemenea la Cap. VI se găsesc regulile de prelungire a valabilității dreptului de practică al auditorului energetic pentru clădiri.

24 septembrie 2016, ora 11
Adunarea Generală AIIR Filiala Banat-Timişoara

Sâmbătă 24.09.2016, ora 11, în amfiteatrul Constantin Avram al Facultății de Construcții din Timișoara a avut loc Adunarea Generală a AIIR – Banat, Timișoara. În cadrul Adunării Generale a fost prezentat de către Prof. dr. ing. Retezan Adrian un amplu material despre activitatea filialei în perioada 1990–2016. În partea a doua au avut loc alegeri ale noii conduceri.

Rezultatul alegerilor este:
1. Conducere:
- Președinte ales: dr. ing. Doboși Ioan Silviu
- Vicepreședinte ales: prof. dr. ing. Borza Ioan
- Vicepreședinte ales: dr. ing. Dună Ștefan
- Director executiv ales: ing. Nicoleta Kaba
- Președinte de onoare: prof. dr. ing. Retezan Adrian
2. Comisii:
Comisia 1: Aplicații inginerești: auditori, verificatori, experți
- Președinte ales: prof. dr. ing. Retezan Adrian
Comisia 2: Baza de inovare și învățământ tehnic de instalații
- Președinte ales: conf. dr. ing. Brata Silviana
Comisia 3: Relații publice, media, publicații AIIR-filiala Banat, Timișoara
- Președinte ales: ing. Kaba Nicoleta
Comisia 4: Comisia de cooperare internațională
- Președinte ales: dr. ing. Retezan Remus
Comisia 5: Comisia de cenzori
- Președinte ales: sl. dr. ing. Păcurar Cristian
Comisia 6: Comisia de onoare
- Președinte ales: prof. dr. ing. Retezan Adrian

S-au ales delegații care să participe la Adunarea Generală AIIR care va avea loc la Sinaia în 12.10.2016 în sala Oglinzilor a Casinoului Sinaia.
Date de contact ale AIIR filiala Banat Timișoara
Email director executiv: nicoleta_vox@yahoo.com