Stimate doamne/ Stimați domni,
Consiliul de Conducere al AIIR- FILIALA BANAT-TIMIȘOARA, vă invită

să participați, Joi , 20 Mai 2021, ora 11, la

CONFERINȚA INSTALAȚIILE PENTRU CONSTRUCȚII ȘI CONFORTUL AMBIENTAL,
Ediţia a XXX – a

ce se va ține online pe platforma ZOOM. Link-ul https://us02web.zoom.us/j/84106527307?pwd=ZDU5Qzcyd1VGeEZBNEF3azZORDZaQT09

Activitățile și lucrările Conferinței sunt susținute de Filiale AIIR precum și de următoarele instituții:

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA, FACULTATEA DE CONSTRUCŢII, DEPARTAMENTUL CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INSTALAŢII

Filialele din Timișoara:
SIEAR, AFCR, AGFR, SR GeoExchange

CCIC CENTRUL DE CERCETARI PENTRU INSTALAȚII ÎN CONSTRUCȚII

REHVA – Federația Europeană a Asociațiilor Profesionale pentru Încălzire și Ventilare

“Danube” ASHRAE Chapter

și

sub egida
ACADEMIEI ROMÂNE FILIALA TIMIȘOARA

ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN ROMÂNIA

FILIALA BANAT TIMIȘOARA

Timișoara, str. Traian Lalescu, nr. 2A, et. 2, Sala C202-b Registrul Special Asociații nr. 117 din 07.10.2016 Certificat de Înregistrare Fiscală(CIF): 36952533 Cont IBAN: RO51 PIRB 3701 7747 1900 1000

Programul Conferinței:

1115 – Mesajul invitaților:

Cuvântul Președintelui Filialei Timișoara a Academiei Române – Acad. Dan Dubină

Cuvântul Prorectorului UPT Prof. dr. ing. Dan Daniel

Cuvântul Prodecanului Facultății de Construcții – Prof. dr. ing. Sorin Herban

Cuvântul, Preşedintelui ARACO (Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii) Dl Laurenţiu Plosceanu

Cuvântul Președintelui de Onoare AIIR Banat Timișoara – Prof. emerit dr. ing. Adrian Retezan

Cuvântul Președintelui Societății Române GeoExchange Prof. dr. ing. Robert Gavriliuc

Cuvântul Președintelui Asociației Inginerilor de Instalații din Republica Moldova AIIRM – Ludmila Vîrlan Harea, lector universitar la UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei, Director al Centrul de Eficiență Energetică a Clădirilor Publice

Mesajul Președintelui AIIR – dr. ing. Ioan Silviu Doboși

Mesajul Președintelui AIIR Filiala Valahia – Conf. dr. ing. Cătălin Lungu

Mesajul Președintelui AIIR Filiala Transilvania Cluj – Conf. dr. ing. Ioan Așchilean

Mesajul Președintelui AIIR Filiala Moldova – Conf. dr. ing. Vasilică Ciocan

Mesajul Președintelui AIIR Filiala Transilvania Brașov – Conf. dr. ing. Nicolae Iordan

ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN ROMÂNIA

FILIALA BANAT TIMIȘOARA

Timișoara, str. Traian Lalescu, nr. 2A, et. 2, Sala C202-b Registrul Special Asociații nr. 117 din 07.10.2016 Certificat de Înregistrare Fiscală(CIF): 36952533 Cont IBAN: RO51 PIRB 3701 7747 1900 1000

1200 Prezentarea lucrărilor și discuții Vor prezenta :

1. Sl. dr. ing. Marius Adam UPT

“Cercetare științifică privind gradul de eficiență a sistemului de ventilare utilizat în cadrul unei clădiri industriale. Măsurători experimentale și propunere de soluții.” “Scientific research on the efficiency of the ventilation system used in an industrial building. Experimental measurements and solution proposal.”

Autori: Marius Adam, Mihai Cinca, Tokar Adriana, Pacurar Cristian, Calin Sebarchevici

2. Ing. Vasile Olaru General Manager ACTIV ENGINEERING srl

“Soluții de climatizare locală (benzi de confort termic) pentru posturi de lucru Sortare –Paletizare Anvelope”

3. Dr. ing. Dragoș Frățilescu – ARTPRO INTEGRAL. s.r.l. TÂRGU-JIU

“Modernizare rețea transport și distribuție apă comuna Godinești, județul Gorj”, prezentare proiect și prezentarea obiectivelor realizate

4. As. univ. dr. ing. Cristina Tănasă – UPT

” Concepte de eficiență energetică la proiectarea unui spital modular în contextul actual”

ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN ROMÂNIA

FILIALA BANAT TIMIȘOARA

Timișoara, str. Traian Lalescu, nr. 2A, et. 2, Sala C202-b Registrul Special Asociații nr. 117 din 07.10.2016 Certificat de Înregistrare Fiscală(CIF): 36952533 Cont IBAN: RO51 PIRB 3701 7747 1900 1000

5. Drd. Ing. Dănuț Tokar – Asistent Cercetare Departament CCI

“Sistem hibrid pentru conversia si stocarea energiei recuperate de pe circuitul

de evacuare al unei pompe de căldură apăapă

6. Prof. Ioan Bistran informatician la DOSET IMPEX srl

DOSET-PEC V1008 Program de calcul al performanței energetice a clădirilor/apartamentelor conform noii metodologii. STATUS AND NEXT STEP .

1400 Concluzii. Încheierea lucrărilor Conferinței

Vă rugăm să confirmați partciparea Dvs. la adresele: nicoleta_vox@yahoo.com și la stefan@daro.ro

Prezența Dvs. la lucrările Conferinței este foarte importantă pentru toți !

Consiliul de conducere al Filialei AIIR BANAT TIMIȘOARA