1.Aociația Inginerilor de Instalații din România Filiala Banat Timișoara în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Timisoara, departamentul CCI, vă pune la dispozitie cursuri de Perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor.”; aflata sub incidența Legii 10 – privind Calitatea in Construcții și a modificărilor ulterioare Legea nr. 163-2016 și Ordonanța de urgență nr. 6/2018

2.Asociația Inginerilor de Instalații din România Filiala Banat Timișoara în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Timisoara, departamentul CCI, vă pune la dispozitie cursuri de specialitate în vederea atestării Auditorilor Energetici pentru clădiri “Reabilitarea termică și energetica a clădirilor existente”. Acest curs constă in modulul constructii si instalatii. Cursul se încheie cu un Certificat de absolvire al cursului de pregătire de specialitare, eliberat de către Asociația Inginerilor de Instalații din România Filiala Banat Timișoara, pentru cursanții care au absolvit examenul. Certificatul nu garanteaza obtinerea Atestatului de Auditor Energetic pentru Clădiri dar este obigatoriu în vederea obținerii acestuia, conform Regulamentului privind atestarea din Ordinul 996/2016, publicat in Monitorul Oficial al Românie în data de 19 Iulie 2016.