Termeni și Condiții

1.DEFINIȚII ȘI TERMENI GENERALI

Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara –  este persoană juridică română, cu sediul social în Str. Traian Lalescu 2/A, 300223, Timișoara, Timiș, România.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si condiții.

Site – pagina online găzduită la adresa web http://www.aiir-timisoara.ro/ și toate subdomeniile acestuia.

Conținut – reprezintă:

– toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorului de către Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara, utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– date referitoare la Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene și condiții.

2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

2.1. Niciunui terț nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea sau transferul, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, sau includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara.  

De asemenea este interzisă includerea oricărui conținut în afara site-ului și îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara asupra conținutului.

2.2. Orice conținut la care obține acces un terț prin orice mijloc, se află sub incidența Termenilor și condițiilor și legilor române în vigoare în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara și respectivul terț.

2.3. Clientul/utilizatorul poate copia și utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale.

2.4. În cazul în care Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara conferă printr-un acord scris unui terț dreptul de a utiliza un anumit conținut, acest drept se aplică numai asupra acelui conținut definit în acord, numai pe perioada existenței acordului și a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite.

2.5. Niciun conținut transmis către un terț, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau intrat în posesia unui terț prin orice fel nu constituie o obligație contractuală din partea Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara față de respectivul conținut si terț.

2.6. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

3. CONFIDENȚIALITATE

3.1 Dosetimpex va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați conform Regulamentului general privind protecția datelor, iar dezvăluirea acestora se va face doar în condițiile menționate în prezentul document.

3.2 Datele colectate prin intermediul Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara sunt în principal date necesare derulării relației comerciale între utilizator și – Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara.

3.3 Datele care se colectează sunt necesare contactarii utilizatorului in urma solicitarii facute de acesta prin intermediul formularului de contact prezent in site. .

3.4 Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

3.4.1 Nume și prenume

3.4.2 Telefon

3.4.3 Adresa de e-mail

3.4.4 Dacă este cazul Numele companiei

3.4.5 IP

3.4.6. Cookies

3.5 Datele sunt folosite pentru:

3.5.1. Contactarea utilizatorului care a formulat cererea de contact de pe site-ul Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara de catre un reprezentant al Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara. 

3.5.2 Datele introduse la înregistrare și toate datele aferente contului de client/ utilizator/ cumpărător sunt stocate pe serverul Asociația Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara. 

3.6 Ce drepturi ai asupra datelor tale

3.6.1. Ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

4. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

4.1. Pentru a consulta politica Asociației Inginerilor de Instalații din Romania – Filiala Banat Timișoara de folosire a cookie-urilor, verificați pagina Politica de cookie.

5.FORȚA MAJORĂ

5.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

5.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune.

6. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

6.1. Prezentul contract este supus legii statului român. Orice litigiu se va rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române.